Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.  

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.  

Werkplaats 75C zal voor bepaalde doeleinden gegevens van jou verzamelen.

Als jij je niet prettig voelt hoe Werkplaats 75C met jouw gegevens omgaat laat ons dat dan weten en dan hopen samen  tot een oplossing te komen. Hierbij wijzen wij erop dat je altijd het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Werkplaats 75C verzameld jouw persoonsgegevens als je telefonisch en/of via de website contact met ons opneemt. Het gaat dan om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gevraagd om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.  

Werkplaats 75C verkoopt jouw gegevens NIET aan derden, wij verstrekken uitsluitend jouw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met jou of indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Doel van de gegevens

Werkplaats 75C verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het aanmaken, indien nodig, voor een klantenlogin/ account

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Voor het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Indien Werkplaats 75C hiertoe wettelijk verplicht is,  zoals bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Bewaren gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaar door Werkplaats 75C, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Werkplaats 75C (SSL beveiligd)
Werkplaats 75C zal uiterst zorgvuldig omgaan met jouw gegevens, vandaar dat de pagina’s waar persoonsgegevens worden gevraagd beveiligd zijn met het SSL-certificaat.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van ons ingeschakelde derden .
U heeft te allen tijde het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Cookies

Werkplaats 75C maakt op haar website alleen gebruik van functionele cookies. Dat wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van de website.

Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Werkplaats75C dan kunt u een e-mail sturen naar info@werkplaats75c.nl